نرم افزار ایجاد دسکتاپ مجازی Actual Virtual Desktops 8.11.1

نرم افزار ایجاد دسکتاپ مجازی Actual Virtual Desktops 8.11.1اگر محیط دسکتاپ شما بسیار شلوغ است و همزمان تعداد زیادی پنجره باز میکنید و دچار سردرگمی می شوید ، میتوانید پنجره هایتان را در صفحات دسکتاپ مختلف باز کنید تا محیط کارتان منظم تر باشد. Actual...
Continue reading »

سیستم عامل مجازی با VirtualBox 5.1.10 Build 112026

سیستم عامل مجازی با VirtualBox 5.1.10 Build 112026VirtualBox نام نرم افزاری است که به کاربران اجازه استفاده از چندین سیستم عامل را به صورت مجازی به کاربر می دهد. این نرم افزار از بسیاری جهات از VMware Workstation بهتر عمل میکند. برای مثال حجم VMware...
Continue reading »