قفل کردن فایل ها و پوشه ها Folder Guard 10.7.0.2390

قفل کردن فایل ها و پوشه ها Folder Guard 10.7.0.2390Folder Guard نرم افزار امنیتی قدرتمندی است که توسط آن میتوان از دسترسی افراد غیر مجاز به فایلها ، پوشه ها و یا سایر منابع ویندوز جلوگیری کرد . این منابع میتونه شامل کنترل پانل ،...
Continue reading »