Collateral – Create Notifications v4.5.1 build 225

Collateral – Create Notifications v4.5.1 build 225 برنامه Collateral یادداشت‌ها و لیست‌هایی در بخش اعلان‌ ایجاد می‌کند که از آن می‌توانید برای کارهای مهم و کارهایی که باید انجام دهید یادآور ایجاد کنید تا از همه جا به آن‌ها دسترسی داشته باشید!   ویژگی‌ها :...
Continue reading »