نرم افزار برقراری ارتباط سیستم های گروهی NetSupport Manager (Control & Client) 12.50.0002

نرم افزار برقراری ارتباط سیستم های گروهی NetSupport Manager (Control & Client) 12.50.0002 اگر تجربه کار در شبکه های کامپیوتری را داشته باشید حتما نیاز داشته اید که به سیستم های شبکه وصل شده و آنها را کنترل کنید یا از دور کاری را در...
Continue reading »